Martin Vallant

Martin Vallant

Innungsmeister des Lebensmittelgewerbes

Lebensmittelgewerbe

Sparte: Gewerbe & Handwerk

Kontakt

Tel.: 04262 2060
E-Mail: martin.vallant@aon.at

Mein Team

  • Raimund Plautz
  • Hannes Kandolf
  • Mag. Paulus Fahrnberger
  • Mathias Trattner
  • Rudolf Fruhmann
  • Peter Storfer
  • Wolfgang Rupert Mossegger

Berufsgruppensprecher

  • Bundesinnungsmeister der Fleischer: Raimund Plautz
  • Konditor: Mag. Paulus Fahrnberger
  • Müller: Mathias Trattner